Facebook
Youtube
Kính gửi: Những tấm lòng hảo tâm xa gần - THƯ CẢM ƠN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/08/2014
Kính gửi: Những tấm lòng hảo tâm xa gần,

THƯ CẢM ƠN

Chúng tôi: tập thể những người khiếm thị, bao gồm Mái ấm Thiên Ân và nhóm thuyện nguyện Sắc Màu Hy Vọng xin gửi lời ảm ơn chân thành đến tòan thể quý ân nhân đã đóng góp vào dự án “Thư viện chữ nổi dành cho người khiếm thị”.

   Cho đến hôm nay, chúng tôi đã nhận được số tiền 90 triệu đồng để thực hiện việc in sách chữ nổi đợt 1, phục vụ người khiếm thị.

   Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành và lời hứa sẽ chân trân trọng, cũng như sử dụng hiệu quả sự đóng góp của quý ân nhân!

 

Trân trọng

 

 

Lê Dương Thể Hạnh & Mái ấm Thiên Ân© 2017 | sacmauhyvong.com All Rights Reserved
Thiết kế bởi :   9xozo ! Group - Trí Hướng Việt